Fastighetsförvaltning

Utifrån vår utpräglade serviceanda vill vi göra allt för att göra det enkelt för våra kunder. Därför jobbar vi aktivt med att ta fram helhetslösningar till både samfällighets- och bostadsrättsföreningar som till privata fastighetsägare och företag inom teknisk och ekonomisk förvaltning.

Ärendehanteringssystem
Vi har dessutom ett välutvecklat ärendehanteringssystem som är webb-baserad där du som kund kan logga in och se i realtid vad som händer i din förening. Vilka felanmälningar har det varit, vilka projekt är pågående, ta ut statistik, göra inlägg och kommentera alla händelser samt ha direktkontakt med fastighetsskötaren och förvaltaren i olika ärenden.

systemet

Teknisk förvaltning
Vi erbjuder in– och utvändig skötsel av bostadsrätter, hyresrätter, kontor, industri fastigheter, skolor mm.
Våra fastighetsskötare har en bred yrkeskunskap och klarar det mesta av fastigheter förekommande arbeten, vilket innebär att kostnaderna kan minskas då inte en ny hantverkargrupp måste tillkallas för varje arbetsmoment.
Som ett komplement till fastighetsservicen har vi också byggverksamhet som klarar allt från mindre byggservicearbeten till kompletta köks- och badrumsrenoveringar och andra om- och tillbyggnader.

Styrkan hos oss ligger i vårt samlade koncept: Vi erbjuder professionella och samtidigt konkurrenskraftiga alternativ för både stora och små uppdragsgivare.

Helhetsservice eller utvalda tjänster

traktor_thumb1hus
 • Total
  Upphandlingar
  Budget
  Underhållsplaner
  Deltagande på Styrelsemöten
  Statistik
  Rådgivning
  Projektledning
  Kvalitetssäkring
 • Plus
  Felanmälan
  Jour
  Rondering
  Funktionskontroller
  Kontroll och uppföljning av underhållsarbeten
  Ärendehanteringssystem (web-baserad)
  Avflyttningskontroller
  Administration
 • Bas
  Marktjänst (gräsklippning samt övrig trädgårdsskötsel)
  Snöröjning, Takskottning
  Städning
  Måleri
  Bygg, snickerier, reparationer
  Taktvätt/ balkongtvätt
  KlottersaneringVi hjälper gärna till att ta fram skräddarsydda lösningar utifrån dina behov.

Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen är något som många medlemmar i bostadsrättsföreningens styrelse anser tar för mycket energi i anspråk.
Hos oss får ni en kontaktperson som bistår er med all den information som ni kan behöva.
Vi försöker arbeta så verksamhetsnära er som möjligt och vi arbetar på era villkor.
Era medlemmar kommer alltid tjäna på att föreningens kamerala arbete sköts så effektivt och smidigt som möjligt.

multifs_thumb3hus

Helhetsservice eller utvalda tjänster

 • Total
  Särskild rådgivning
  Närvara vid styrelsemöte
  Företräda vid domstol och myndigheter
  Årsbokslut
 • Plus
  Avisera, uppbära och bevaka avgifter och hyror
  Indrivning av förfallna avgifter och hyror.
  Fakturering
  Bevaka och betala lev.fakturor
  Bevaka låneförfallodagar
  Beräkna och betala styrelsearvoden
  Löpande bokföring
  Inkomstdeklaration
  Deklarationsbilagor
  Skattedeklaration
 • Bas
  Hjälp med kontraktskrivning
  Bostadsanvisning och bostadsanmälan
  Kontrolluppgift till myndighet
  Kontrolluppgift till medlemmar
  Lägenhetsförteckning inkl pantregister
  Medlemsförteckning
  Mäklarinformation och kontakter vid försäljning.
  Kontrollera fastighetsförsäkring Statistik och andra uppgifter till myndigheter.

Vi hjälper gärna till att ta fram skräddarsydda lösningar utifrån dina behov.

Kontakta oss så berättar vi mer.