Helhetsåtagande hos Brf Markan i Järvastaden

Renew har tecknat ett nytt avtal gällande teknisk- och ekonomisk förvaltning, lokalvård, fastighetsskötsel, felanmälan och felavhjälpande underhåll samt jour med Brf Markan i Järvastaden med start 2016-07-01.
Vi hälsar alla nya boende och styrelsen välkomna och ser fram emot ett bra och långsiktigt samarbete. Föreningen består av 95 lgh.
markan