Totalförvaltning åt ombildad Brf i Upp. Väsby (Brf Runby Solsidan)

Renew Service har tecknat ett nytt avtal gällande teknisk- och ekonomisk förvaltning, marktjänst, lokalvård, fastighetsskötsel, felanmälan och felavhjälpande underhåll samt jour i Brf Runby Solsidan i Upp. Väsby kommun med start 2016-03-16.
Vi hälsar alla nya boende och styrelsen välkomna och ser fram emot ett bra och långsiktigt samarbete. Föreningen består av 93 lgh.

Solsidan