Underhållsansvar i brf

Obs: detta är en generell gränsdragningslista, det är alltid stadgarna som styr i första hand vem som bär ansvaret. Vi hänvisar därför alltid till stadgarna.

BRH = Bostadsrättsinnehavare, BRF = Bostadsrättsföreningen