Vi förvaltar er Brf

Teknisk Förvaltning

Förutom den dagliga driften och skötseln kräver en fastighet mer långsiktig planering av underhåll, reparationer och investeringar.

När vi på Renew Service sköter er tekniska förvaltning och administrationen kring denna arbetar vi med fastighetens utveckling på både kort och lång sikt.

Vi upprättar en underhållsplan som sträcker sig över 30 år och följer sedan upp denna årligen. Underhållsplanen får ni tillgång till via Planima, ett digitalt planeringsverktyg där ni enkelt kan arbeta med underhållsplanen. Varje år hålls ett flertal driftmöten, investeringsplaner och budget utarbetas tillsammans med fastighetsägaren. Våra tekniska förvaltare håller sig kontinuerligt uppdaterade gällande vilka myndighetskrav som berör fastigheten och ser till att eventuella besiktningar och rapporter sker inom föreskriven tid. Under teknisk förvaltning ingår även hantering av försäkringsfrågor vid exempelvis vattenskador.

Våra förvaltare kan dessutom agera projektledare vid olika entreprenader och ser sedan till att dessa utförs inom utlovad tid och i enlighet med uppsatta regelverk. Vi kan också hjälpa till vid upphandlingar genom att upprätta förfrågningsunderlag, begära in offerter samt utvärdera dessa.

Renew Service kan även sköta er fastighets systematiska brandskyddsarbete (SBA), hjälpa till med störningsärenden, samt med tillsyn av bostäder i samband med exempelvis flytt.

Be om offert

Ekonomisk/Administrativ Förvaltning

Den ekonomiska och administrativa förvaltningen är något som många medlemmar i bostadsrättsföreningars styrelse anser kräver för mycket energi.

Renew Service kan hjälpa med all ekonomisk förvaltning er förening behöver. Löpande redovisning, månadsredovisning, årsbokslut eller juridiska frågor, hos oss får ni det stöd som behövs för att få allt gjort på rätt sätt och i rätt tid.

Vi utformar ert avtal tillsammans med er, utifrån er förenings specifika behov. Genom detta får ni den hjälp och det stöd ni önskar. Det är viktigt för oss att ni känner att ni har den kontroll och överblick ni behöver för att kunna bo och trivas i er förening.

Som kund hos oss tilldelas ni en kontaktperson som bistår med all väsentlig information. Vi försöker alltid arbeta så verksamhetsnära er som möjligt och vi gör det på era villkor. Era medlemmar kommer alltid att tjäna på att föreningens ekonomiska förvaltningsarbete sköts så effektivt och smidigt som möjligt.

Be om offert

Fastighetsskötsel/Fastighetsdrift

Oavsett behov finns vi här för er och tar hand om både inre och yttre skötsel. Vi ser till att både fastighet och omgivning fungerar och mår som de ska.

Att en fastighet är väl underhållen är ett måste för att vi ska må bra och trivas. Från att alla lampor fungerar och att fastigheten ser ren och fräsch ut till att gräsmattan är klippt på sommaren och uppgången snöskottad på vintern. Renew Service hjälper er se till att fastigheten alltid är i toppskick. Hos oss finner ni en helhetslösning, anpassad efter just era önskemål och behov. Vi fokuserar på att det blir rätt från början, vilket bidrar till att huset uppfyller både lagkrav och behåller sitt värde.

När man satsar på genomgående hög standard och underhåll är det heller inte ovanligt att fastighetens värde ökar på sikt. För att göra detta möjligt är det viktigt med både översyn och struktur, något som blir desto lättare att sköta genom vårt ärendehanteringssystem Renew CTRL.

Allt har ett bäst före datum, det vet vi på Renew Service. Därför ser vi till att exempelvis underhålla värmesystem och byta luftfilter i god tid. Löpande underhåll minimerar både risken för att något ska gå sönder och minskar kostnaderna i längden. Skulle något ändå gå sönder finns vi där för er och kan snabbt utföra både stora och små reparationer.

Att hitta rätt man för jobbet är desto viktigare när exempelvis vatten och el ska hanteras. Därför kan ni lita på att vår personal har alla nödvändiga certifikat och kompetenser för att utföra arbetet både säkert och korrekt.

Be om offert

Vi hjälper gärna till att ta fram skräddarsydda lösningar utifrån era behov.

Ärendehanteringssystem

För att göra det lättare för både kund och personal har vi tagit fram vårt smidiga ärendehanteringssystem Renew CTRL som ni kommer åt via både webb och mobilapp.
  • Information i realtid
  • Alltid tillgängligt
  • Lätt att göra felanmälan i systemet
  • Direktkontakt med fastighetsskötare

Logga in när som helst, var som helst och följ därefter arbetet i din fastighet eller förening i realtid. I vårt ärendehanteringssystem Renew CTRL finner fastighetsägare, styrelse och boende all information om vilka felanmälningar som gjorts, ronderingslistor med resultat, vilka projekt som är pågående, samt planering och statistik.

Du som kund kan även göra nya felanmälningar eller inlägg och kommentera samtliga händelser medan du har direktkontakt med fastighetsskötare och förvaltare i olika ärenden.