Integritetspolicy

Integritetspolicy för Renew Service AB

Renew Service AB (org.nr. 556818-8873) värderar ditt förtroende och åtar sig att skydda dina personuppgifter med högsta möjliga säkerhet och integritet. Denna policy beskriver hur vi hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter, även i de fall där vi agerar som tredjepart och behandlar uppgifter för bostadsrättsföreningar.

Insamling av Personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter för att kunna leverera våra tjänster till dig och för att upprätthålla en effektiv affärsrelation. Detta omfattar även situationer där vi arbetar på uppdrag av bostadsrättsföreningar och därigenom behandlar information om bostadsrättsinnehavare. De personuppgifter vi behandlar inkluderar, men är inte begränsade till, namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och bankkontouppgifter.

Användning och Delning av Information

Vi använder dina personuppgifter enbart för de ändamål de samlats in för. När vi agerar som tredjepart för bostadsrättsföreningar, hanterar vi personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster. Vi delar inte dina uppgifter med ytterligare parter utan lämpligt samtycke. Vårt åtagande är att säkerställa att alla parter vi samarbetar med följer denna policy och GDPR.

Dina Rättigheter

Som berörd part har du rätt att:

  • Begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig.
  • Begära rättelse eller radering av dina uppgifter.
  • Invända mot eller begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter.

Säkerhetsåtgärder

För att skydda dina personuppgifter har vi implementerat starka säkerhetsåtgärder. Dessa åtgärder inkluderar teknisk och organisatorisk säkerhet för att förhindra förlust, missbruk och obehörig åtkomst till dina uppgifter.

Lagring och Radering

Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för, eller så länge det krävs enligt lag. Uppgifter som inte längre behövs raderas eller anonymiseras säkert.

Hantering av Personuppgifter för ROT-arbeten

När vi utför ROT-arbeten för dig som kund, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal samt för att möjliggöra ditt utnyttjande av ROT-avdraget. I detta syfte kan det vara nödvändigt att samla in, behandla och dela ditt personnummer och andra relevanta uppgifter med Skatteverket. Dina personuppgifter hanteras med högsta säkerhet och i enlighet med gällande lagstiftning för att säkerställa ditt dataskydd.

Kontakt och Ansvarig

För frågor om denna policy eller om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta:

Personuppgiftsansvarig: VD, Renew Service AB
Adress: Box 936, 194 29 Upplands Väsby
E-post: hej@renewservice.se

Vi uppdaterar denna integritetspolicy för att spegla ändringar i vår praxis eller i lagstiftningen. Vi uppmanar dig att regelbundet besöka vår webbplats för att hålla dig informerad.