Beställning av mäklarbild

För att beställa mäklarbild krävs ett underskrivet förmedlingsuppdrag som bifogas i beställningsformuläret. Fullmakten i förmedlingsuppdrag skall omfatta att fullmaktsgivaren godkänner utlämning av personuppgifter. Mobilnummer till mäklaren & handläggare måste anges i handlingarna.


    Vid frågor angående mäklarbilder kontakta vår Kundservice på
    Telefon 08 34 38 00
    Mail maklare@renewservice.se.